نقش کلیدی ساید چنل و بلوئرهواده در پرورش آبزی ها

 

ساید چنل و بلوئرهواده به عنوان یک منبع تهویه و یا تامین هوا است، که با استفاده از دمیدن هوا آن را تامین می کند. در استخرهای پرورش ماهی یا مزارع پرورش ماهی سردابی و گرمابی مانند (کپور، قزل آلا  و دیگر آبزیان) جهت هوادهی به آب استخرهای میگو و ماهی و همچنین انتقال اکسیژن کافی به بچه ماهی ها و دیگرموجودات آبزی از بلوئر هوا یا ساید چنل استفاده می شود. بنابراین تامین اکسیژن کافی در مزارع پرورش ماهی سبب افزایش وزن بچه ماهی شده و فرآیند تولید را کمتر می کند.

برای استفاده بهینه از ساید چنل یا بلوئرهواده دراستخر پرورش ماهی این کار با استفاده از دفیوزرهای مختلفی از جمله کمپرسورهای بلوئر وهواده صورت می گیرد. دستگاه دمش هوا (بلوئر )، به وسیله یک شلنگ  بسیاربزرگ  با قطر ده میلی متر به استخرهای پرورش ماهی انتقال داده می شود و بنابراین عمل اکسیژن دهی با استفاده از دفیوزرهای که سوراخ های به قطر دو میلی متر دارند به ماهیان انتقال داده می شود.

ساید چنل و بلوئر هواده استخر پرورش ماهی

 

 

برای استفاده بهینه از ساید چنل یا بلوئرهواده دراستخر پرورش ماهی این کار با استفاده از دفیوزرهای مختلفی از جمله کمپرسورهای بلوئر وهواده صورت می گیرد. دستگاه دمش هوا (بلوئر )، به وسیله یک شلنگ  بسیاربزرگ  با قطر ده میلی متر به استخرهای پرورش ماهی انتقال داده می شود و بنابراین عمل اکسیژن دهی با استفاده از دفیوزرهای که سوراخ های به قطر دو میلی متر دارند به ماهیان انتقال داده می شود.

 

مکانیزم هوادهی چیست؟

 

هوادهی مکانیزمی است که باعث  مخلوط شدن آب وهوا با یکدیگر می شود و در نتیجه این کار باعث افزایش میزان اکسیژن محلول در آب می گردد تا اکسیژن  کافی و موردنیاز آبزیان تأمین شود. تامین اکسیژن آبزیان باعث سلامتی و تلفات کمتر، رشد بهتر و همچنین مشخص کردن جمعیت میکروبهای محلول در آب می گردد بنابراین در پرورش ماهی ، هوادهی از اهمیت  بالا و حیاتی برخوردارمی باشد.  ماهی ها علاوه برغذا ، به اکسیژن کافی  نیاز دارند که به صورت حباب های هوای ریز در آب موجود می باشند.

 میزان اکسیژن قابل تحمل در مراحل رشد ماهی متفاوت است. محدوده اکسیژن بین هفت و ده میلی گرم در لیتر در مرحله رشد اولیه بچه ماهی می باشد و برای دیگر مراحل رشد آبزیان اکسیژن محلول در آب در محدوده یازده تا هفت و نیم میلی گرم در لیتر می باشد همچنین میزان مصرف اکسیژن در هنگام غذا خوردن آبزیان به طور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین نبود اکسیژن مناسب باعث  افزایش هزینه های تولید و افزایش ضریب تبدیل غذایی می شود.

 

 

 

 

 کاربرد ساید چنل و بلوئر هواده در پرورش آبزی ها

 

اکسیژن موجودات آبزی با انتقال غیر فعال از اتمسفر و همچنین فعالیت فتوسنتز گیاهان در آب تامین می گردد. مقداری از اکسیژن در آب حل می شود  و مازاد اکسیژن  نیز ازآب خارج  و به هوا وارد می شود. بنابراین میزان نیاز به اکسیژن درهر کدام از موجودات آبزی متفاوت می باشد و نیاز به اکسیژن برای موجودات آبزی بر اساس دما، ارتفاع و عرض های جغرافیایی از دریا  متفاوت می باشد. نیاز به اکسیژن در هر گونه آبزی براساس سن، اندازه، گونه و جنس تغییر می کند بنابراین وجود ساید چنل و بلوئر هواده در پرورش آبزی ها بسیار ضروری می باشد. در زیر انواع کاربرد ساید چنل و بلوئر هواده در پرورش آبزی ها بیان شده است.

  • جلوگیری از سمی شدن آب توسط مواد خارجی و فضولات آبزیای
  • بالا رفتن بازدهی آب درنتیجه تولید بیشتر
  • افزایش رشد باکتریهای هوازی در آب و تنظیم جمعیت میکروبی آب
  • افزایش رشد، سلامتی و نشاط آبزیان
  • بالابردن ضریب تبدیل غذایی، هضم و جذب غذا

 

مراحل کار با سایدچنل و بلوئر هواده در پرورش آبزی ها

 

دستگاه بلوئر هواده با استفاده از فشار بالایی که توسط موتور بلوئر ایجاد می شود، هوا را با آب مخلوط می کند.  روش کار این دستگاه ها به این صورت است که هوا از یک طرف وارد دستگاه می شود و با فشاری که توسط پروانه دستگاه اعمال می شود از طریق شلنگی که درقسمت خروجی دستگاه می باشد وارد محل و عمق موردنظر در آب می گردد. در آخر این شلنگ ها به صورت شاخه شاخه می شوند و درانتهای هر شاخه قطعاتی به نام دیفیوزر نصب می شود تا هوای خارج شده از بلوئر هواده  را به شکل حباب های ریزی ایجاد کنند. با استفاده از این مدل سیستم هوادهی که شامل یک یا چند بلوئر هواده برای  پرورش ماهی ها  می باشد باعث بالا رفتن ضریب اطمینان و همچنین افزایش راندمان هوادهی می گردد.

 

قیمت دستگاه بلوئر هواده پرورش آبزی ها

 

عوامل زیادی در تعیین قیمت دستگاه بلوئرهواده پرورش ماهی مؤثر است.  که شامل موارد زیر می باشد.

  • ظرفیت
  • نوع کارایی
  • کیفیت
  • نسبت هزینه به کارایی

 

جهت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت های ساید چنل و دستگاه بلوئر هواده با هومان صنعت تماس بگیرید.لیست قیمت