IP در الکتروموتور ها به چه معناست

IP الکتروموتور

 

نرخ حفاظت بین المللی (International Protection) یا به اختصار همان IP که گاهی اوقات مخفف عبارت  Ingress Protection   به معنای حفاظت در برابر نفوذ نیز می باشد، مجموعه ای از کد هاست که برای تعریف سطوح خاصی از حفاظت مورد استفاده قرار می گیرد.  

این کد ها از یک پیشوند IP تشکیل شده اند که به دنبال آن دو رقم و یک حرف انگلیسی به صورت اختیاری می آید. کدهای رتبه بندی IP طبقه بندی هایی هستند، که برای اندازه گیری سطوح حفاظت مورد استفاده قرار می گیرند. سطوح حفاظت به معنای جلوگیری از نفوذ ذرات جامد و مابعات به درون محفظه و یا الکتروموتور می باشند. اشیاء جامد شامل قسمت های اعضای بدن مانند دست و انگشت و یا غبار و پرز می باشند. منظور از مایعات نیز، سیالاتی چون روغن، رطوبت و قطرات آب است.

متخصصین ما در هومان صنعت، تمامی اطلاعات لازم درباره IP الکتروموتور را به دقت تشریح کرده و در این مقاله در اختیارتان قرار داده اند. امید داریم که چنین اطلاعاتی بتواند به روشنی شما را راهنمایی کند. اما چنانچه پس از خرید الکتروموتور در باره IP الکتروموتور  آن سوالی داشتید، در هر لحظه از شبانه روز میتوانید با ما تماس بگیرید.

ارقام ذکر شده در چارت زیر، نشانگر میزان انطباق الکتروموتور با شرایط موجود است. هنگامی که هیچ محافظتی وجود نداشته باشد، حرف X  جایگزین می شود. اولین رقم IP  الکتروموتور نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات جامد است. در حالی که رقم دوم محافظت در برابر مایعات را نشان می دهد. برای مثال IP  الکتروموتوری که برابر 65 باشد نشان دهنده این است که این الکتروموتور در برابر ذرات جامد و فشار کم مایعات، محافظت شده است.

 

معنای رقم اول IP  الکتروموتور

رقم 0 =  هیچ گونه محافظتی در برابر ذرات جامد وجود ندارد

رقم 1 =  >50 میلیمتر، در برابر همه اعضای بزرگ بدن مانند پشت دست محافظت میشود.

رقم 2 = > 12 میلیمتر، در برابر همه اعضای کوچگ بدن مانند انگشتان و یا اشیاء کوچک ماند مداد یا خودکار محافظت میشود.

رقم 3 = > 2.5 میلیمتر، در برابر نفوذ ابزار و یا سیم های ضخیم محافظت میشود.

رقم 4 = > 1 میلیمتر، در برابر نفوذ تمام سیم های نازک و پیچ و مهره مقاوم است.

IP الکتروموتور

IP الکتروموتور

رقم 5 = در برابر نفوذ انواع غبار محافظت میشود. اما نه به طور کامل

رقم 6 = در برابر نفوذ تمامی انواع گرد و غبار به طور کامل مقاوم است.

 

معنای رقم دوم IP  الکتروموتور

رقم 0 = هیچ گونه محافظتی وجود ندارد.

رقم 1 = در برابر قطرات عمودی آب محافظت میشود.

رقم 2 =  در برابر قطرات آب با زاویه 15 درجه عمودی محافظت میشود.

رقم 3 = در برابر قطرات آب با زاویه 60 درجه عمودی محافظت میشود.

رقم 4 = در برابر پاشش قطرات آب در هر جهتی، محفظه الکتروموتور میتواند مقاومت کند.

رقم 5 = در برابر جت آب خارج شده از نازل 6.3 میلیمتر آسیب نمیبیند.

رقم 6 = در برابر جت آب خارج شده از نازل با دهانه 12.5 میلیمتر مقاومت میکند.

رقم 7 = میتواند به مدت 30 دقیقه در آب با عمق 1 متر مستغرق شود.

رقم 8 = میتواند به مدت طولانی در آب با هر عمقی مستغرق شود.

 

 

جدول درجه بندی IP  الکتروموتور

عدد دوم مربوط به مایعات

عدد اول مربوط به جامدات

شماره IP

در برابر مایعات محافظت نمیشود

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 00 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 01 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP02 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 03 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 04 الکتروموتور

در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 05 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 06 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 07 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود.

در برابر ذرات جامد محافظت نمیشود

IP 08 الکتروموتور

در برابر مایعات محافظت نمیشود

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 10 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 11 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 12 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 13 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 14 الکتروموتور

در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 15 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 16 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 17 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 50 میلیمتر محافظت میشود

IP 18 الکتروموتور

در برابر مایعات محافظت نمیشود

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 20 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 21 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 22 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 23 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 24 الکتروموتور

در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 25 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 26 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 27 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از12  میلیمتر محافظت میشود

IP 28 الکتروموتور

در برابر مایعات محافظت نمیشود

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

 IP 30 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 31 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 32 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 33 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 34 الکتروموتور

در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 35 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 36 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 37 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 2.5  میلیمتر محافظت میشود

IP 38 الکتروموتور

در برابر مایعات محافظت نمیشود

  در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

  IP 40 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 41 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 42 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 43 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 44 الکتروموتور

در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 45 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 46 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 47 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود

در برابر تماس دست بیشتر از 1  میلیمتر محافظت میشود

IP 48 الکتروموتور

در برابر مایعات محافظت نمیشود

  در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

 IP 50 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 51 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 52 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 53 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 54 الکتروموتور

در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 55 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 56 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 57 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود

در مقابل نفوذ مقدار کمی غبار محافظت میشود.

IP 58 الکتروموتور

در برابر مایعات محافظت نمیشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 60 الکتروموتور

در برابر قطرات آب محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 61 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه عمودی محافظت میشود.

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 62 الکتروموتور

در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از60  درجه عمودی محافظت میشود.

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 63 الکتروموتور

در برابر اسپری آب در همه زوایا محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 64 الکتروموتور

 در برابر جت آب کم فشار در همه زوایا محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 65 الکتروموتور

در برابر جت آب پر فشار در همه زوایا محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 66 الکتروموتور

در برابر غوطه وری در آب با عمق 15 سانتی متر تا 1 متر محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 67 الکتروموتور

در برابر غوطه ور شدن در عمق زیاد تا فشاری معین، محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 68 الکتروموتور

در برابر جت پر فشار بخار محافظت میشود

در مقابل نفوذ کامل غبار محافظت میشود.

IP 69 الکتروموتور

محصولات مرتبط