IP الکتروموتور ها به چه معناست و چه اطلاعاتی به ما میدهد

امروزه دوزینگ پمپ ها که تحت عنوان مترینگ پمپ و یا پمپ های تزریق شناخته میشوند، تجهیزاتی هستند که میتوانند، در صنایع مختلف برای افزودن مواد شیمیایی به محلول ها مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به تتوع این پمپ ها و تغییراتی که دائما در آنها شکل میگیرد، انتخاب دوزینگ پمپ مناسب میتواند فرایندی چالش برانگیز باشد.بنابراین چنانچه قصد دارید دوزینگ پمپی خریداری نمایید ...


11 پارامتر مهم بر روی پلاک الکتروموتور | راهنمای پلاک خوانی الکتروموتور

پلاک الکتروموتور معمولا بر روی همه الکتروموتور ها قرار دارد. پلاک الکتروموتور به این منظور بر روی آن واقع شده است که اطلاعات مفیدی را درباره ویژگی های الکتروموتور و هم چنین شرایط کاری مناسب آن به کاربر ارائه دهد. اما مشکلی که اغلب در مورد آنها وجود دارد این است که پلاک الکتروموتور عمدتا برای کاربر کمی غیر قابل فهم است. و همه نمی ...